วิชาประวัติศาสตร์ ส32170

ครูที่ปรึกษา อ.อรวรรณ กองพิลา

คำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดีย

1.ในอินเดียเป็นประเทศที่มีศาสนาหลายศาสนา ศาสนาดั้งเดิมคืออะไร?

2.รากฐานศิลปะของอินเดียคือวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอะไร?

3.ศิลปะในประเทศอินเดีย มีมาอย่างยาวนานมากกว่ากี่ปี?

4.ความเป็นมาของประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดียเป็นอย่างไรและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

5.ทำไมถึงเรียกว่าประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดีย?